theme designer :

x-themes.blogfa.comمثل شرابها نه! تو در من سرگیجه های بعد از نوشیدن شرابی
نردبان دلم شکسته است
مي شود براي من کمي دعا کني؟
دلم مثل يک نماز بين راه خسته و شکسته است
مي شود براي بي قراري دلم
سفارشي به آن رفيق باوفا ، خدا کني ؟متنفرم از انسان هايي که ديوار بلندت را مي بينند،
ولي به دنبال همان آجر لق ديوارت هستند...
که : تو را فرو بريزند…!
تا تو را انکار کنند…!
و از رويت رد شوند

چهارشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۲ 11:37 |- فرشته -|


ϰ-†нêmê§